неделя, 18 февруари 2018 г.

Getting there

I have all the pages for my short comics in line. I'm getting there. :)Вече имам всички страници от краткия ми комикс на линия. Вижда му се края. :)

четвъртък, 15 февруари 2018 г.

The deadline

Yep, I'm still working on my short comics and the deadline is nearing. So here's a quick drawing I made. It's called "The deadline" and it illustrates the anxiety that deadlines give me. ;) Anyways, I'm getting there.


Продължавам да работя по своя кратък комикс, а до срока за предаване остават броени дни. По този повод днес направих набързо тази рисунка. Нарича се "Краен срок" и илюстрира усещането ми относно крайните срокове по принцип. ;) Но важното е, че работата напредва.

понеделник, 12 февруари 2018 г.

Things take time

That's my post for today. Quick and dirty, but true. Things take time. So I keep on working.
Have a great week!Това е публикацията ми за днес. Бърза и малко недодялана, но напълно вярна. Всяко нещо иска време. Така че аз продължавам да работя.
Пожелавам ви прекрасна седмица!

четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Working on a short comics

Yep, at the moment I'm working on a short comics for the upcoming issue of Co-Mixer (besides some other stuff) so my daily drawing routine this week will have to melt into the work on this project, because deadlines. I won't be sharing too much of the process before the new book is actually published, which will take a while, but I just don't want to spoil the surprise. Here is one little sneak peek and you will have to be patient to see the whole story in print.


While drawing I'm listening to Chimamanda Ngozi Adichie's talks and discussions on YouTube. She is a real treasure, so eloquent and witty. I highly recommend getting to know her work.

Да, в момента работя по един кратък комикс за новото издание на Ко-Миксер (наред с някои други неща), така че през тази седмица ежедневното ми лично рисуване ще трябва да се претопи в този проект, защото срокът за предаване наближава. Няма да показвам много детайли от процеса, тъй като не искам да издавам цялата история преди реалното публикуване на книжката (което, разбира се, ще отнеме известно време). Споделям една от работните рисунки, за останалото ще трябва да се въоръжите с търпение.
Докато рисувам слушам лекции и дискусии на Чимаманда Нгози Адичие в YouTube. Тя е истинско съкровище, има брилянтен изказ, умът ѝ е като бръснач, всеки, който е готов да слуша може единствено да се обогати от думите ѝ. Препоръчвам горещо.

неделя, 4 февруари 2018 г.

Strings attached

I wanted to finish and upload a time-lapse video of one of the drawings in my recycled paper pocket sketchbook this week, but apparently this wasn't a very realistic expectation. I'm working on a couple of projects at the moment besides my personal daily drawing routine and trying to be also super active on my YouTube channel at the same time proved to be one hat too many on my head. Impatience is not a good adviser. One step at a time, that's how a road is walked. I had to set my priorities right, so I'll work on new video uploads after I submit one of the projects. Meanwhile I'll stick to my blogging and Instagram sharing schedule.
So here are two of the drawings that I made this week. Strings attached, that's the way I like it.


Щеше ми се тази седница да успея да кача ново завършено видео с работния процес по една от рисунките в тефтерчето ми с амбалажна хартия, но намеренията ми просто не бяха реалистични. В момента работя по няколко проекта наред с ежедневните лични рисунки и явно няма как отгоре на всичко това да бъда и супер активна в YouTube канала си, особено като се има предвид, че още се ориентирам в техническата част. Нетърпението не е добър съветник. Малко се поувлякох в желанието си за нови мигновени постижения, а всъщност пътищата се извървяват стъпка по стъпка. Затова огледах приоритетите си и реших да се върна към видео-обработването едва след като предам единия си проект (чийто срок скоро наближава). Ще се придържам към установения ми график за публикуване тук и в Инстаграм, в YouTube ще качвам щом се поосвободя.
Така че сега споделям тези двама музиканти, които нарисувах пез седмицата.
"Ако натегнеш струната твърде много, тя ще се скъса. Ако я отпуснеш прекалено няма да свири.".


четвъртък, 1 февруари 2018 г.

Work in progress

Yep, I have a few things that I'm working on at the moment and while drawing I'm also figuring out some technical stuff about video making. I hope to finish and upload a new time-lapse video in the next few days.In my recycled paper pocket sketchbook I'm aiming to get beyond the typical characters I usually make, to diversify my people drawings a bit. I'm drawing more female characters and also characters that look ambiguous gender-wise. It's important for me personally because the world is more than one color, one gender, one haircut, one type of clothing etc. and I want my inner world to be wider as well. But I don't want to look at the different characters as something exotic or foreign, I just want to put more faces to the word "human".That's it for today. If you want to follow my daily drawing process, head to my Instagram. And check my YouTube channel - Techwoo's Art, for a new video by the end of the week, hopefully.

Тези дни работя по няколко неща и междувременно разучавам техническите особености на видео заснемането със смартфон. Надявам се до края на седмицата да сглобя и кача в YouTube ново видео с работния процес на една от рисунките в тефтерчето ми от рециклирана хартия.
В това тефтерче опитвам да отида отвъд типичните персонажи, които обикновено рисувам и да обогатя визията си по отношение на хората. Старая се да рисувам повече жени, както и типажи, чиято полова принадлежност не е съвсем ясно изразена. За мен това разнообразяване е важно, защото светът не се изчерпва с един цвят, една форма, един пол или едно облекло и ми се ще това да важи и за моя вътрешен свят. Но не искам да подхождам към тези персонажи като към нещо екзотично или чуждо. Зад думата "човек" стоят няколко милиарда лица, опитвам се рисувайки да се доближа до повече от тях.
Та това е за днес. Ако ви харесва да разглеждате ежедневните ми рисунки, следвайте ме в Инстаграм. Също можете да проверявате YouTube канала ми за ново видео до края на седмицата (надявам се).

събота, 27 януари 2018 г.

Out there

And here it is finally - the video where I flip through my completed black paper pocket sketchbook. It's far from cinematographic perfection, but it's out there and I'm glad. :)


In the last few days I put some efforts not just to maintain my daily drawing habit, but also to share the process and the results regularly in various social media platforms besides Instagram. Today I made a short live stream on my Facebook page.
Being persistent is the tricky part. I don't even use that many platforms and yet it often gets a bit overwhelming and I tend to neglect most of my profiles as time goes. But this time I'll try to stick to a schedule... which I am yet to set up in details. So far I appointed Wednesday and Saturday (or sometimes Sunday) for blog posts. I share my drawing process in Instagram every day (or every other day). The other days and social platforms are still under consideration. So, wish me luck and stay tuned. :)

Ето го и него - видео представянето на завършеното черно тефтерче, резултатът от моето предизвикателство "Бяло върху черно". Кинематографски погледнато има още доста какво да се желае, но най-после успях да го споделя в дигиталното публично пространство и това ме радва. :)
През последните дни се старая не само да рисувам свои неща ежедневно, а също да ги споделям и в други социални платформи освен Инстаграм. Днес направих кратко предаване на живо във Фейсбук страницата ми.
Постоянството е трудната част. Аз не ползвам чак толкова много онлайн платформи и въпреки това обикновено се случва да неглижирам повечето си профили за сметка на един. Този път обаче съм решила да се придържам към график... който все още оформям. Засега съм определила сряда и събота (или понякога неделя) за публикации тук, в блога ми. Рисунките си споделям ежедневно (или понякога през ден) в Инстаграм. Още обмислям как да разпределя останалите дни и социални мрежи. Затова пожелайте ми успех и очаквайте следващите включвания, ще се постарая да са регулярни. :)